สมัครการประกวด

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา

โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 7

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

รายชื่อเพลงที่ใช้ในการประกวด

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

ลำดับในการติดต่อผู้ควบคุมวง

{{$index + 1}}.
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

สมาชิกภายในวง (5-20 คน)

{{$index + 1}}.
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล