บทเพลงรักแห่งแผ่นเดิน รักพ่อหลวง รักในหลวง king long live the king treeoflove treeofloves พ่อ ในหลวง รัก เพลง ต้นไม้ ถวาย ถวายพระพร อวยพร ประกวด ลงนาม คลิป วงดนตรี บทเพลง พระราชนิพนธ์ โรงเรียน แข่งขัน 5ธันวา