โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 7

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมัครการประกวด

โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยชพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
2. กติกาการประกวด
3. อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด
4. เกณฑ์การให้คะแนน
5. การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
6. คณะกรรมการตัดสิน
7. กำหนดการ
8. รางวัล
9. การสมัครเข้าร่วมการประกวด
10. รายละเอียดการแข่งขัน
11. การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัล
12. ภาพและเสียง
รายละเอียดทั้งหมด

สมัครการประกวด

โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมัครการประกวด